Våra banor

Vi erbjuder följande banor:
Älgbana 80 meter med elektronisk markering.
Trapbana med akustik.
Skeetbanor 2 st.
Höga fasaner (kan kombineras med skeetkastare samt en rabbitkastare).
Inskjutningsbana 50 och 80 meter (inskjutningstavla köps på klubben).

Du kan även avlägga prov för Björnpasset hos oss, kontakta Hans Carlsson 070-743 99 79 för bokning.

Vi är tacksamma om fler anmäler sitt intresse för jourerna, ju fler vi är
desto färre jourer på var och en. Prata med någon i jouren på respektive
bana för att anmäla intresse.