Aktuellt

HEMMESLÖVS JAKTSKYTTEKLUBB ÅRSMÖTE 2021
Hemmeslövs Jaktskytteklubb kallar härmed till årsmöte tisdagen den 27 juli klockan 19.00 i klubbstugan.
Välkomna! Styrelsen


Säsongen 2021:

Nu försöker vi öppna den 8/5 trots rådande pandemi. Tills vidare gäller max 8 personer / bana. Samtliga skall följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
All servering kommer vara stängd bortsett från att jouren i älghuset
kommer erbjudas en termos kaffe så ta med egen förtäring.
Klubbstugan kommer att vara stängd liksom väntrummet i älghuset, detta
gäller även vid regn och annat dåligt väder.

Tänk på att betala medlemsavgiften i tid så vi slipper administrera detta på plats.

Medlemsavgift 2021 är 350 kronor som betalas till bankgiro 696-4605, glöm inte ange medlemsnummer.

För att få köpa medlemsbiljetter måste medlemskortet kunna visas.

Vi vill upplysa om att på banan godtas endast kontant betalning.

Här på hemsidan kommer vi publicera uppdateringar och kallelse till årsmötet som kommer hållas under hösten.

Vår förening är en del av Svenska Spels initiativ Gräsroten som årligen delar ut miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss nästa gång du spelar så är vi med och delar på pengarna. Gör det på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt ombud.

Vi är tacksamma om fler anmäler sitt intresse för jourerna, ju fler vi är
desto färre jourer på var och en. Prata med någon i jouren på respektive
bana för att anmäla intresse.

Provledare och skytteinstruktörer för jägarexamen sökes.
Är du intresserad?
Kontakta Bengt Karlsson 0431-732 48, 070-574 02 48