Aktuellt

Information till medlemmar gällande år 2021.

Vid styrelsemöte 21-01-12 beslutade styrelsen att vi inte kan hålla ett årsmöte innan mars månads
utgång på grund av rådande pandemi.
Däremot måste det hållas någon form av årsmöte innan årets utgång.

Styrelsen har för avsikt att kunna öppna banorna i maj men kommer att hålla ett möte den 16:e mars
för att stämma av mot regeringens och folkhälsomyndighetens regler och rekomendationer.
Efter mötet kommer vi att informera på hemsidan.

Vi har ont om folk som vill ställa upp och ha jour på älgbanan och vi behöver även någon som
hjälper banansvarig att göra en jourlista för berörd bana. Intresserade kan höra av sig till Inge
Håkansson (073-819 02 96)
Får vi inte folk som vill ställa upp så finns det inget annat alternativ än att tillfälligt stänga
älgbanan.

STYRELSEN

 

Vi är tacksamma om fler anmäler sitt intresse för jourerna, ju fler vi är
desto färre jourer på var och en. Prata med någon i jouren på respektive
bana för att anmäla intresse.

Provledare och skytteinstruktörer för jägarexamen sökes.
Är du intresserad?
Kontakta Bengt Karlsson 0431-732 48, 070-574 02 48