Aktuellt

ÅRSMÖTE 2024

Hemmeslövs Jaktskytteklubb kallar härmed till årsmöte tisdagen den 19 mars klockan 19.00 i klubbstugan.

Välkomna!
Styrelsen

Vår förening är en del av Svenska Spels initiativ Gräsroten som årligen delar ut miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss nästa gång du spelar så är vi med och delar på pengarna. Gör det på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt ombud.

Vi är tacksamma om fler anmäler sitt intresse för jourerna, ju fler vi är
desto färre jourer på var och en. Prata med någon i jouren på respektive
bana för att anmäla intresse.