Om klubben

Hemmeslövs Jaktskytteklubb bildades på våren 1962. Initiativtagare var Karl Haglund och Sune Karlsson.
Skeetbana och jaktstig byggdes på Haglunds marker i Hemmeslöv och då ansågs namnet Hemmeslövs Jaktskytteklubb lämpligt.
Snart fanns behov av att bygga en älgbana och då hittade man lämplig mark uppe på Hallandsåsen, där banorna nu är belägna.

Klubben har utvecklats under åren. 1970 byggdes viltmålsbana 50 m. Klubbstugan blev färdig 1981. Ideellt arbete har varit som en
röd tråd genom klubbens historia. Otaliga timmar har lagts ner av klubbens medlemmar och tack vare detta förfogar klubben över en
fullt utbyggd jaktskytteanläggning. Myndigheter och företag har också stöttat klubben i dess utveckling.